ქარჩხაძის გამომცემლობა

კალათა

Cart ნივთი: 0 - 0 ლარი
ავტორიზაცია

იგი * სერიგრაფია * 35×50 სმ.

Action failed. Please refresh the page and retry.
 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N1

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ორიგინალი ეგზემპლარები (1/12)
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-9861-7-8

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N2

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ორიგინალი ეგზემპლარები (1/12)
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-9861-8-5

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N3

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ორიგინალი ეგზემპლარები (1/12)
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-9861-9-2

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N4

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ორიგინალი ეგზემპლარები (1/12)
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-452-95-6

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N5

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ორიგინალი ეგზემპლარები (1/12)
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-452-96-3

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N6

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ორიგინალი ეგზემპლარები (1/12)
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-452-97-0

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N7

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ორიგინალი ეგზემპლარები (1/12)
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-452-98-7

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N8

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ორიგინალი ეგზემპლარები (1/12)
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-452-99-4

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N1

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ლიმიტირებული ბეჭდვა
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-9860-8-6

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N2

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ლიმიტირებული ბეჭდვა
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-9860-9-3

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N3

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ლიმიტირებული ბეჭდვა
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-9861-0-9

 • IGI-2-print.psd

  კოტე სულაბერიძე

  იგი, ილუსტრაცია N4

  ტექნიკა: სერიგრაფია • ლიმიტირებული ბეჭდვა
  ზომა: 35×50 სმ
  978-9941-9861-1-6