ქარჩხაძის გამომცემლობა

კალათა

Cart ნივთი: 0 - 0 ლარი
ავტორიზაცია

გერმანული ენის გრამატიკა

Deutsche Grammatik_Cover

ცისანა კვერნაძე-მიქაძე

გერმანული ენის გრამატიკა

15.00 ლარი

ISBN 978-9941-452-17-8
ზომა: 19X27 სმ.
გვერდების რაოდენობა: 408

დროებით ხელიუწვდომელია

აღწერა:

გერმანული ენის გრამატიკის სრული კურსი გათვალისწინებულია გერმანული ენით დაინტერესებული ნებისმიერი ქართულენოვანი ადამიანისთვის. აგებულია პრინციპით – უმარტივესიდან ურთულესისაკენ. წესები ახსნილია ქართულ ენაზე, ყოველი თემის ბოლოს მოყვანილია სქემები, განმარტებული და მაგალითებით განმტკიცებული, მასალის მთლიანობაში აღსაქმელად.

ფონეტიკა – ასოთა და ასოთშენაერთების წაკითხვის წესები, მაგალითებით.
მორფოლოგია – მეტყველების ნაწილები, მათი ბრუნება, უღლება და ა.შ., მაგალითებით.
სინტაქსი – წინადადების წევრთა და წინადადებების დაკავშირების წესები, მაგალითებით.

  • ძლიერი და არაწესიერი ზმნების ძირითადი ფორმების სია და მათი კლასიფიკაცია. 200-ზე მეტი ზმნა თარგმანით.
  • ზმნის მართვა წინდებულით და მის გარეშე, 260-ზე მეტი ზმნა. არსებითი და ზედსართავი სახელის მართვა წინდებულით, თარგმნილი ქართულ ენაზე, მაგალითებით.
  • სქემები: დამხმარე, სუსტი, ძლიერი უღლების, მოდალური ზმნები. უღლების სრული სურათი: დროები, გვარი, კილო.

hghgh

ცისანა კვერნაძე-მიქაძე
Deutsche Grammatik_Cover